หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูปแบบต่างๆ

ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูปแบบต่างๆ

    Olimy ได้จัดตั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใน Spain.In ที่ผ่านมา 13 ปีเราไม่เพียง แต่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกฉีดหลาย แต่ยังลึกเข้าร่วมในการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วน ประสบการณ์ Olimy ในชิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรมรวมถึง ...