หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

    การขึ้นรูปแบบฉีดพลาสติกหลายรูปแบบซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าการขึ้นรูปแบบ 2-shot บางครั้งจะอ้างถึงการต่อพันธะของสองวัสดุที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องฉีดแบบใดแบบหนึ่ง สองวัสดุที่แตกต่างกันสามารถหลายสีหลายวัสดุหรือหลายองค์ประกอบ การขึ้นรูปแบบ Multi-shot ...