หน้าหลัก > นิทรรศการ > เนื้อหา
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก
Jan 13, 2017

1) ผลิตแม่พิมพ์ฉีดผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือน้อย 2)แรงงานที่จำเป็นค่อนข้างต่ำ 3) ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการผลิตสูง 4) ฉีดดิบเสียน้อย 5) การออกแบบ การผลิต และการทดสอบวงจรที่มีความยาวมาก ช้าผลิต 6) ลงทุนเริ่มต้น มันไม่เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 7) ปั้นผลิตภัณฑ์คุณภาพได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ดังนั้นมันต้องการทักษะที่สูงขึ้น เรียนรู้ยาก