หน้าหลัก > นิทรรศการ > เนื้อหา
ฉีดพลาสติกคืออะไร
Jan 13, 2017

ฉีด (ปั้น) คือเป็นสารประกอบเทอร์โม หรือเทอร์โมเซตติงพลาสติกในถังทำความร้อนในตัวทำละลายเหมือนกัน แล้ว ลูกสูบ หรือย้ายสกรูดันเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์ปิดวิธีการปั้น เกือบทั้งหมดของการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในปีล่าสุด ยังเรียบร้อยใช้สำหรับขึ้นรูปพลาสติกเทอร์โมเซ็ตมาในฉีด รอบเวลาฉีดจะสั้น (ไม่กี่วินาทีกี่นาที), ขึ้นรูปคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้จากกี่กรัมไปสิบกรัม รูปซับซ้อน ขนาดแม่นยำ โลหะหรือแทรกไม่ใช่โลหะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น วิธีการมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับเปลี่ยนการผลิต เครื่องฉีดพลาสติกฉีดเครื่องฉีดก้านลูกสูบ และสกรูฉีดเครื่องประเภท และ ระบบแม่พิมพ์ฉีด ระบบล็อคประกอบด้วย 3 ส่วน