หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
การทำงานคืออะไรหลักการ
Jan 13, 2017

คล้ายกับเข็มฉีดยาสำหรับฉีด มันเป็นสกรู (หรือจมูก) แรงขับ จะมีการละลายของพลาสติก (นั่นคือ เหนียว fluid) ดีฉีดพลาสติกเข้าไปในโพรงปิดดี แข็ง และกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ได้มา [1]

ฉีดขึ้นรูปเป็นกระบวนการเป็นวงกลม แต่ละรอบรวม: เชิงปริมาณให้อาหารความดันละลายพลาสติกฉีดขึ้นรูปเย็นไก่รุ่นกระบะ เอาส่วนพลาสติกแล้ว ปิด สำหรับรอบถัดไป