หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

    ระบบที่เป็นเอกลักษณ์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตแม่พิมพ์ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบ 3D CAD ของคุณให้เป็นชิ้นส่วนต้นแบบที่ทำงานได้เต็มรูปแบบหรือชิ้นส่วนการผลิตโดยใช้เรซินเกรดที่ได้รับการออกแบบมาอย่างแท้จริงมากขึ้นและต่อเนื่องกว่าการฉีดขึ้นรูปอื่น ๆ .