หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

    การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกซึ่งมีวัสดุสองอย่างขึ้นไปรวมกันเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเดียว TPE เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดที่จะใช้ในกระบวนการแปรสภาพและวัสดุอื่น ๆ มักเป็นพลาสติกที่แข็งตัวพื้นผิวพลาสติก ...