หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ฉีดพลาสติกขึ้นรูป
ฉีดพลาสติกมากกว่าปั้น

ฉีดพลาสติกมากกว่าปั้น

    Overmolding ฉีดพลาสติกฉีดพลาสติกกระบวนการรวมสองคน หรือมากกว่าวัสดุในการผลิตขั้นสุดท้ายส่วนเดียวได้ TPE เป็นวัสดุทั่วไปที่จะใช้ในกระบวนการ overmolding และวัสดุอื่น ๆ โดยทั่วไปเป็นพลาสติกแข็ง พื้นผิวพลาสติก...