หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ฉีดพลาสติกขึ้นรูป

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกอง

    แม่พิมพ์กองจะพบมากในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่กำหนดเอง ก็มักจะหมายถึงแม่พิมพ์ที่อยู่ซ้อนกับชุดของแม่พิมพ์ที่แยกใบหน้าหรือเส้นแบ่งแม่พิมพ์ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดของแท่นวางเครื่องหรือน้ำหนัก คุณสามารถเงินฟันผุเพื่อขยายการแสดงผล ที่...