หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ฉีดพลาสติกขึ้นรูป
พลาสติกหลาย shot

พลาสติกหลาย shot

    ยิงหลายฉีดพลาสติก ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน 2 ภาพปั้น บางครั้งจะเรียกพันธะของสองวัสดุเป็นหนึ่งในเครื่องฉีดหนึ่งส่วนหนึ่ง สองวัสดุต่าง ๆ ได้หลายสี หลายวัสดุ หรือส่วนประกอบหลาย ยิงหลายปั้น...