หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ส่วนการฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วนฉีดพลาสติก Micro Small Gear

ชิ้นส่วนฉีดพลาสติก Micro Small Gear

    รายละเอียดโดยย่อ: การแสดงสินค้า: ลักษณะการฉีดขึ้นรูป: ชิ้นส่วนฉีดพลาสติกขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กผลิตโดยกระบวนการฉีดแบบแทรกซึม การฉีดขึ้นรูปเป็นวิธีการผลิตรูปร่างสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกนำมาใช้ดังนี้ 1. เรามัก ...