หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ส่วนการฉีดพลาสติก

ส่วนการฉีดพลาสติกเครื่องสำอาง

    ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์มีการออกแบบมักจะมีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของพวกเขา ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางต้องต่อสู้กับปัจจัยอื่น ๆ เช่นความแข็งแรง ความทนทาน ฟังก์ชัน และต้นทุน สำหรับชิ้นส่วนภายใน cusmetics ควรชั่งน้ำหนักน้อยกว่าลักษณะอื่น ๆ การดำเนินงานมากขึ้น สำหรับ...