หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ส่วนการฉีดพลาสติก

ส่วนอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก

    Olimy ได้ก่อตั้งร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใน Spain.In ผ่านมา 13 ปีเราไม่เพียงแต่ผลิตฉีดพลาสติกต่าง ๆ แต่ยังลึกเข้าร่วมในการออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วน ประสบการณ์ของ Olimy ในส่วนอุตสาหกรรมพลาสติกรวมถึงการ...