หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ส่วนการฉีดพลาสติก

ส่วนการฉีดพลาสติกเครื่องเขียน

    เหมือนของเล่นเด็กพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องเขียนต้องมีความปลอดภัย และสิ่งแวด ล้อม ไม่ดิบเท่านั้น แต่โครงสร้างของพวกเขา วัตถุดิบหลักสำหรับชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องเขียนมี PP, ABS, PC, TPR, PS, HDPE ...